Rabiraj Khadka

Computer Engineer w/ Masters in Psychology

राक्षस राक्षस भन कहाँ भाग्छेस्

दशौथरि फुलमा रमाएको भमरा हैन
धुँवै-धुँवा मा रुमल्लिदै गर्दा
इन्द्रजाल बाट उम्कदै गर्दा
हुलै-हुलमा हराएको
एउटै फुलमा लिप्सिएको
यही दुनिया मै भैकन गुमनाम भएको
एउटा मान्छे थियो उ
हैन हैन उनकै भाषा मा भन्दा
एउटा राक्षस थियो उ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>