Rabiraj Khadka

Computer Engineer w/ Masters in Psychology
person thinking strategically to decide what path to follow, #highlife

मुकदर्शक

न अघि बढ्न बाटो खुल्ला छ

न त पछि हट्न सक्ने सामर्थ्य

न दायाँ जानु न बायाँ

सहयोगि हातहरु अघिल्तिर छन्

स्का

गरेका हुन् कि

ति

स्का

बुझ्न कठिन

न सहयोग गर्न सकिने अवस्था

न त सहयोग माग्नै

चौबाटोमा

आज फेरि मुकदर्शक

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>