Rabiraj Khadka

Computer Engineer w/ Masters in Psychology

Month: February 2022

person thinking strategically to decide what path to follow, #highlife

मुकदर्शक

न अघि बढ्न बाटो खुल्ला छ न त पछि हट्न सक्ने सामर्थ्य न दायाँ जानु न बायाँ सहयोगि हातहरु अघिल्तिर छन् न म स्का र गरेका हुन् कि ति र स्का र बुझ्न कठिन न सहयोग गर्न सकिने अवस्था न त सहयोग माग्नै चौबाटोमा आज फेरि मुकदर्शक